Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2024 tarihinde saat 11:00’da İstanbul Tıp Fakültesi İSTEM Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2’nci toplantı 10 Mayıs 2024 Cuma günü aynı yerde, aynı saat ve gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
ELCD Yönetim Kurulu
 

GÜNDEM

  1. Açılış ve yoklama
  2. Toplantıyı yönetmek üzere Başkan ve Divan Heyeti seçimi
  3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması
  5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası
  6. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
  7. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
  8. Dilekler ve temenniler
  9. Kapanış