Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği (ELCD)

Amaç

Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği - ELCD, klasik cerrahiye alternatif olarak 1980 li yılların sonunda doğmuş olan, Videoskopik (Endoskopik-Laparoskopik) ve Minimal İnvaziv Cerrahi'nin Ülkemizde tanınması, yaygınlaşması ve gelişmesine katkı sağlamak, bu çağdaş cerrahiye gönül veren meslektaşlarımızı ortak bir platformda buluşturmak, eğitimlerine katkıda bulunmak ve ayrıca, bu yeni cerrahi girişimlerden tüm toplumun en iyi şekilde faydalanmasına, dolayısı ile toplum sağlığına ve Türk Tıbbının gelişmesine vesile olmak amacıyla,1992 yılında İstanbul'da kurulmuştur.

Kısa Tarihçe

1987 de, Fransa-Lyon'da Ph.Mouret'nin gerçekleştirdiği ilk Laparoskopik Kolesistektomi ile başlayıp çok kısa sürede hızlı yayılım gösteren Videoskopik Cerrahi, 1990 lı yıllardan itibaren ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır. O tarihlerde Fransa'da bulunan Dr. Avcı, bu yeni cerrahiyi orada öğrenip, Paris XI.Tıp Fakültesinin açtığı bir yıllık eğitimi de tamamlayarak aldığı Üniversite diploması ile " Diplôme d'Université de Chirurgie Digestive par Voie Coelioscopique" yurda döner dönmez, İstanbul Tıp Fakültesinde laparoskopik cerrahi uygulamalarını ve paralelinde eğitim çalışmalarını başlatır. Dr. Avcı ve kendisinden sonra Paris'te aynı diplomayı alıp dönen Dr. Levent Avtan birlikte bu konuda kurumsallaşmak için bir dernek kurma girişimlerine başlarlar. Aynı dönemlerde laparoskopik cerrahiye başlamış diğer bazı öğretim üyesi meslektaşları ile birlikte, 1992 yılında İstanbul'da ELCD' yi kurarlar. Dr. Cavit Avcı kurucu başkan olarak seçilir.

O dönemlerde ülkemizde videoskopik cerrahi konusunda kurulan ilk ve tek dernek olduğu için, genel cerrahların yanı sıra jinekologlar, ürologlar, çocuk cerrahları, göğüs cerrahları da ELCD çatısı altında toplanmışlar ve uzun seneler eğitim ve etkinliklerde beraber olmuşlardır.

Eğitim Çalışmaları ve Etkinlikler

ELCD kurulduktan hemen sonra başta eğitim olmak üzere birçok etkinlik ve aktiviteleri planlamış ve uygulamaya koymuştur. Bu eğitim aktivitelerinin başında Kurslar gelmektedir.

Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Eğitim Kursları

1992 yılında düzenlenen ve her biri 8-10 gün süren 4 Temel Kursa 63 meslektaşımızın, 1993 yılında düzenlenen 7 Kursa 91 meslektaşımızın, 94 yılındaki 9 Kursa 126 meslektaşımızın katılarak, bu yeni cerrahiyi öğrendikleri ve hak ettikleri "İstanbul.Üniversitesi –ELCD Sertifikaları" ile çalıştıkları kurumlarda laparoskopik cerrahiye başladıkları göz önüne alınırsa, ELCD'nin bu konudaki yadsınamaz gayret ve katkıları kolayca anlaşılır. Ülkemizde bir Dernek ve bir Üniversite işbirliği içerisinde, periyodik olarak aksatılmadan yürütülen bu kurslar, yerli ve yabancı birçok otorite tarafından, örnek eğitim faaliyetleri olarak nitelenmiştir.

Sonuç olarak; ELCD 22 yıl içerisinde (1992-2013) organize ettiği 98 Kusta ( temel, ileri, tematik ) toplam 1501 meslektaşımıza Videoskopik Cerrahi (laparoskopi, endoskopi, torakoskopi) eğitimi vermiş "sertifika" kazandırmıştır. Sayıları az da olsa yabancı uyruklu cerrahların da katılmış olduğu bu kurslarımız, uzun seneler EAES tarafından tavsiye edilen kurslar arasında yer almıştır. ELCD nin önümüzdeki günlerde yapılacak "100. Kursu" anısına özel ve kapsamlı bir aktivite planlanmaktadır.

Kongreler

ELCD kuruluşundan bir sene sonra,10-13 Kasım 1993 te ilk kongresini, uluslar arası katılımlı olarak İstanbul'da organize etmiş, ondan sonra da aralıksız her iki senede bir yapılan kongrelerinin sonuncusunu, 2-6 Ekim 2013 2013 de Bodrum'da gerçekleştirmiş olup, gelecek 12. Kongresini de 22-26 Nisan 2015 tarihlerinde Antalya'da yapmayı planlamaktadır. 1993-95 ve 97 deki İlk üç kongre, genel cerrahların yanı sıra jinekologlar, ürologlar, göğüs cerrahları ve çocuk cerrahları ile müşterek yapılmıştır. ELCD 1994 ve 2003 yıllarında iki önemli Uluslararası Kongreye de İstanbul'da ev sahipliği yapmıştır.

Ülkemizde, meslektaşlarımız ve ilgili sanayi kesimi tarafından,Videoskopik Cerrahi konusunun en kapsamlı toplantıları olarak tanımlanan ve ilgi gören kongrelerimizde, devamlı bilimsel yenilikler sunulurken, birçok eğitimsel yenilikler de lanse edilmiştir. Bunlar arasında ; ülkemizdeki ilk "canlı ameliyat bağlantılı oturumlar", son zamanlarda çok rağbet gören "modifiye canlı yayınlar" ELCD kongreleri ile özdeşleşmiştir.

Görsel Eğitim Dokümanları - Uzaktan Eğitim

ELCD nin özellikle eğitim faaliyetleri konusunda bir ayrıcalığı da, kuruluşundan beri İstanbul Üniversitesi Sürekli ve Uzaktan Tıp Eğitim Merkezi - İSTEM ile sıkı bir işbirliği içerisinde olmasıdır. Kurs ve benzeri eğitim faaliyetlerinde İSTEM'in fiziki alanları kullanılırken, her türlü elektrik,elektronik ve optik (odio-vizüel) araçlarını sorunsuz kullanma ve ayni kampüsteki İstanbul Tıp Fakültesi olanaklarından (hasta, ameliyathane vb) doğrudan yararlanma, ELCD'nin bu eğitimsel aktivitelerinin devamlı ve başarılı olmasında önemli, etkenler olmuştur.

ISTEM arşivindeki 1500 den fazla görsel eğitim materyelinin ve uzaktan eğitim imkanlarının (webtelesurgery- telemedicine) tüm ELCD üyelerine açık ve onların hizmetinde olması da, Derneğin devamlı, yaratıcı, yenilikçi, etkili ve yaygın hizmet vermesini kolaylaştırmaktadır.

Uluslar arası İlişkiler

ELCD kurulduğu tarihten itibaren, yurt içerisinde, mümkün olduğunca çok sayıda meslektaşlarımıza ulaşıp hizmet vermeyi önde tutarken, aynı zamanda yurt dışı bağlantılarını da sağlam bir şekilde yürütmeyi, vazgeçilmez prensip olarak benimsemiştir. Bir çok yabancı ülke benzer dernek ve bilimsel kuruluşları ile aktif ilişkiler kurup, zaman zaman işbirliği yaparken, başta EAES, SAGES, IFSES, ELSA, MMESA, SFCE, IRCAD-EITS gibi uluslararası tanınmış dernek ve kuruluşlarla da çeşitli vesilelerle işbirliği yapmaktadır.

ELCD'nin önemli bir uluslararası işbirliği de, Avrupa'nın IRCAD ile birlikte en eski ve tanınmış eğitim merkezlerinden biri olan, Brüksel'deki "European School of Laparoscopic Surgery- ESLS" ile yürütülmektedir. ELCD'nin "Ömür Boyu Hizmet Ödülü" ne de layık görülmüş olan Prof GB Cadière'in direktörü olduğu ESLS, 20 seneden beri her yıl, laparoskopik cerrahinin değişik branşlarında uluslararası kurslar düzenlemektedir. ELCD'nin başkanı olan Dr.Avcı, aynı zamanda ESLS'in de uzaktan eğitim sorumlusudur. Birkaç yıldanberi, ELCD'nin kurslarından bazıları, ESLS'in canlı yayınlı kursları ile eşzamanlı ve interaktif bilgi değişimli yapılmaktadır. Ayrıca, ELCD'nin uzaktan eğitim programı "webtelesurgery" aracılığı ile, bu kurslar tüm dernek üyelerimize, internet üzerinden online yayın olarak sunulmaktadır.

Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği-ELCD'nin, 2014 başında 1243 üyesi bulunmaktadır.