2018-2019-2020 ELCD Yönetim Kurulu

Levent AVTAN
(Başkan)
Rasim GENÇOSMANOĞLU
(Başkan Yrd.)
Koray KARABULUT
(Genel Sekreter)
Hakan YANAR
(Sayman)
Aydın ALPER
(Asil Üye)
Metin Ertem
(Asil Üye)
Cüneyt KAYAALAP
(Asil Üye)
Feza EKİZ
(Asil Üye)
Hasan BEKTAŞ
(Asil Üye)
 • Yönetim Kurulu Yedek
 • Acer Aren
 • Ömer Alabaz
 • Osman Abbasoğlu
 • Umut Barbaros
 • Hakan Güven
 • Süleyman Bozkurt
 • Nihal Aksakal
 • Ali Fuat Kaan Gök
 • Şenol Carıllı
 • Denetleme Kurulu Asil
 • Cem İbiş
 • Fatih Yanar
 • İsmail Cem Sormaz
 • Denetleme Kurulu Yedek
 • Hüseyin Bakkaloğlu
 • Mehmet İlhan
 • Fatih Altıntoprak

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

 • Cavit AVCI
 • Aydın ALPER - Başkan
 • Levent AVTAN - Başkan Yrd.
 • Hakan YANAR - Sayman
 • Rasim GENÇOSMANOĞLU- Genel Sekreter
 • Umut BARBAROS
 • Osman ABBASOĞLU
 • Metin ERTEM
 • Koray KARABULUT