''Duyuru''


Değerli Meslektaşlarımız, 

Ülkemiz Tıp tarihinin temel taşları olan İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin köklerinin yer aldığı İstanbul Üniversitesi'nin parçalanması sürecinin birden bire başlatıldığını üzülerek izliyoruz. 

Acele ile yapılmaya çalışılan bu değişiklik girişimi; tüm mezun ve mensupları gönülden yaralamanın ötesinde, tüm topluma ayırım gözetmeksizin evrensel doğrular ölçeğinde hizmet ve eğitim veren, ELCD gibi birçok bilimsel oluşuma öncülük yapan İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin bağlarının koparılması, ve diğer bazı Fakülte'lerin de aynı çatı altında bulunamayacak duruma getiriliyor olması, İstanbul Üniversitesi’nin kan kaybını telafisi mümkün olmayacak düzeyde artıracak ve acısı gelecek nesillere de yansıyarak tüm toplumu derinlemesine olumsuz etkileyecektir.

Türkçemizde güzel bir söz vardır. Yeni doğana ' adıyla büyüsün' derler. Bu çok anlamlı bir ifadedir. Hiç kimse anılarıyla bağlı olduğu okulun isminin değişmesini kabul edemez. Bu yanlıştan dönüleceğine olan umudumuzu koruyarak, tüm meslektaşlarımızın duyarlı olmalarını ve bu girişimin önlenmesi hususunda ellerindeki tüm imkanları seferber etme noktasında samimi girişimlerini esirgememelerini rica ediyoruz.

Saygılarımızla,

Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu